Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotländskt landskap och texten Hur formar du landskapet? Hashtag Vårt Avtryck.

Projekt: Vårt avtryck i landskapet

Projektet undersöker hur snabba samhällsförändringar påverkar landskapet över tid och hur inverkan i landskapet uppfattas bland invånarna. Detta internationella projektet är helt fristående från Region Gotland och dess verksamhet och pågår fram till november 2022. Projektet genomförs i samverkan med Region Gotland och Uppsala universitet.

Vår inverkan på det gotländska landskapet - En forskningsstudie tvärsöver Europa

Forskningsprojektet påbörjades i slutet av 2019 från universitet i Bologna (Italien) med stöd från Uppsala universitet Campus Gotland och universitet i Plymouth (Storbritannien).

Kort om projektet

Projektet eftersträvar att se hur snabba samhällsförändringar, som ofta syns genom ökade huspriser och deltidsboenden i mer attraktiva områden, faktiskt påverkar landskapet över tid. Vidare kommer projektet att titta på hur inverkan i landskapet uppfattas bland invånarna.

Det genomförs en jämförelsestudie tvärsöver Europa, varav Gotland utgör en fallstudie. På Gotland kommer projektet i första hand titta på tre områden som sedan innan är kända för snabb lokal utveckling och en attraktiv landskapsbild. Dessa områden är:

  • Fårö
  • Östergarnslandet
  • Storsudret

Projektmål

Projektet strävar efter att tillgängliggöra nya verktyg för att utvärdera dagens landskapsförändringar. Lokalt kommer projektet verka som kunskapsunderlag till Region Gotlands kommande översiktsplan (ÖP).

Delta i projektet

Alla som lever på, nära eller besöker Fårö, Östergarnslandet eller Storsudret (eller bara var nyfikna på projektet) fick under 2021 möjlighet att delta i en enkätundersökning. Svarsperioden för enkäterna är nu avslutad. 

 

Kontakta projektet

För att veta mer om projektet eller för att ge feedback, hör av dig till projektledare/forskare Hanna Elisabet Åberg via e-post: hannaelisabet.aberg@unibo.it