Kontakt

Postadress:
S:t Hansskolan
621 56 Visby

Besöksadress:
S:t Hansgatan 32
Visby

Rektor 
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se 

bitr rektor
Malin Åkerblom
Tfn: 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom01@gotland.se  

Martin Bogaeus    
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se  

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 

Skolsköterska
Gunilla Orsmark
Tfn: 0704-476837
E-post: gunilla.orsmark@edu.gotland.se
 
Kurator 
Matilda Schwan
Tfn: 0498-20 35 35
E-post: matilda.schwan@edu.gotland.se 
 
Skolpsykolog
Karin Kihlander
Tfn: 0737-19 93 63
E-post: karin.kihlander@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På de fina spegeldörrarna i skolan hälsas vi välkomna in på lektionen.

Elevhälsa

En god elevhälsa innefattar skolans strävan att hitta elevens inneboende vilja och möjlighet till positiv utveckling. Byggstenarna som utgör grunden för elevhälsoarbetet är kunskap om elevens styrkor och svårigheter. Elevhälsoarbete är en fråga om synsätt. Vi samarbetar aktivt, organiserat, har uthållighet och viktigast av allt, ser möjligheterna för varje elev.

 

Elevhälsoteamet består av speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog och är en viktig stödfunktion för lärare och fritidspersonal på våra skolor.