Kontakt

Postadress:
S:t Hansskolan
621 56 Visby

Besöksadress:
S:t Hansgatan 32
Visby

Rektor 
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se 

bitr rektor
Malin Åkerblom
Tfn: 0498 - 26 94 90
E-post: malin.akerblom01@gotland.se  

Martin Bogaeus    
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se  

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 

Skolsköterska
Gunilla Orsmark
Tfn: 0704-476837
E-post: gunilla.orsmark@edu.gotland.se
 
Kurator 
Matilda Schwan
Tfn: 0498-20 35 35
E-post: matilda.schwan@edu.gotland.se 
 
Skolpsykolog
Karin Kihlander
Tfn: 0737-19 93 63
E-post: karin.kihlander@edu.gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personalens ledord i vårt visions och värdegrundsarbete.

Värdegrund och vision

Under året har vi värdegrundande aktiviteter både årskursvis samt hela skolan gemensamt. Via klassråd och elevråd får eleverna vara med att påverka hur vi har det på skolan kring trivsel och arbetsmiljö. Alla elever är med och beslutar kring våra trivselregler som diskuteras varje år. Beslutade regler för läsår 21/22 är:

  • Behandla andra som man själv vill bli behandlad – vi är schyssta mot varandra. Bästa sättet att få en vän är att vara en vän!
  • Vi lyssnar på varandra.
  • Alla får vara med i leken.
  • Vi är rädda om våra egna och skolans saker.
  • Inomhus går vi och samtalar i normal samtalston.
  • Mobiltelefonerna lämnas in och förvaras i klassrummet under skoldagen.
  • Vi är på skolans område under skoldagen.
  • Vi har en tuggummi- och godisfri skola.