Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så bokar du tid för vaccination mot covid-19

Trycket på vaccinationsbokningen är stundtals väldigt högt. Det är därför viktigt att du endast ringer bokningsnumret 0498-26 98 00 om du vill boka en tid för vaccination.

Det höga trycket på vaccinationsbokningen tyder på att det på Gotland finns en hög vaccinationsvilja, men det skapar också en frustration hos de som inte kommer fram.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer fram till tidsbokningen på 0498-26 98 00. Telefonnumret är endast till för den som ska boka tid för vaccinering. Administratörerna som arbetar med tidsbokningen har inte möjlighet att svara på specifika medicinska frågor.


- Vi har sett en ökande trend att människor ringer bokningen med frågor, inte för att boka en tid för vaccination. Det gör att personer som faktiskt vill boka en tid riskerar att inte komma fram. Det innebär också att vi behöver öppna för fler åldersgrupper snabbare, för att säkerställa att vi får in tillräckligt många som faktiskt vill ha en tid för vaccination, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Har du frågor och funderingar kring ett specifikt vaccin eller dina medicinska förutsättningar ber vi dig kontakta 1177, upplysningsnumret 113 13 eller din specialistmottagning istället. På så vis bidrar du till att de som vill boka en tid för vaccination kommer fram och vi kan använda vårt vaccin så effektivt som möjligt. Personerna som arbetar i bokningen har till uppgift att administrera bokningarna och har inte medicinsk bakgrund som gör det möjligt för dem att svara på specifika frågor.

Hit vänder du dig med frågor kring vaccination

  • Har du generella frågor kring vaccination eller covid-19 - ring det nationella upplysningsnumret 113 13 eller gå in på krisinformation.se
  • Har du generella, medicinska frågor rörande vaccin och vaccination - ring 1177 Vårdguiden
  • Har du specifika frågor kring dina medicinska förutsättningar, allergier eller medicinering - kontakta din ordinarie vårdcentral eller specialistmottagning. Detta gäller även om du besöker Gotland men är mantalsskriven och har din ordinarie mottagning på fastlandet.
  • Har du frågor kring hur vaccinationen går till på Gotland - gå in på gotland.se/covidvaccin
  • Vill du boka tid för vaccination och du ingår i aktuell grupp - ring 0498-26 98 00
  • Är du akut sjuk - ring alltid 112.

Här kan du läsa mer om hur bokningen av vaccination mot covid-19 går till.