Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 april)

Publicerad 2021-04-08 14:30
Dagens rapport visar på 23 nya fall av covid-19 på Gotland sedan föregående rapport. Gotland har nu totalt 3165 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

En person som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit, det vill säga totalt 46 avlidna personer på Gotland relaterade till covid-19. På lasarettet vårdas nu 6 patienter med covid-19 i smittsam fas. 5 vårdas på vårdavdelning och 1 patient vårdas på IVA. Ytterligare 1 patient i behov av eftervård vårdas på IVA.

Det är nu viktigt att vi alla fortsätter att hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. Pandemin tar inte ledigt. Läs mer om vad du behöver tänka på https://gotland.se/ledighetercorona.
Tack för att du gör ditt bästa!

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages