Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Till dig som besöker Gotland och vill bli vaccinerad

Du som långtidsvistas på Gotland är välkommen att vaccinera dig här. Det är dock viktigt att du får din andra vaccindos i samma region som du får dos 1.

I Sverige har vi ett fritt vårdval, vilket innebär att du kan välja att söka vård i den region du önskar. Det fria vårdvalet innefattar även vaccination mot covid-19.

Leveranserna av vaccin är osäkra och intervall mellan doser samt övriga rekommendationer kan komma att ändras med kort varsel. Därför är det viktigt att du får båda dina doser vaccin mot covid-19 i samma region. Detta utifrån att Sveriges regioner har kommit olika långt i prioriteringsordningen. Det finns alltså ingen garanti för att Region Gotland har tillgång till aktuellt vaccin just vid det tillfälle då du enligt rekommenderat intervall bör få din dos 2.

Vill du vaccinera dig på Gotland, är det alltså viktigt att du kan vara på plats för både dos 1 och dos 2. Intervallet mellan doserna för de vaccin vi har godkända idag är 6-12 veckor. Är du mantalsskriven i en annan region och har fått din första dos covidvaccin där, rekommenderar vi alltså att du får även din andra dos vaccin i din hemmaregion.

Prioritera din vaccinationstid

I och med det fria vårdvalet har du rätt att få vård i valfri region. Rekommendationen om att få båda vaccindoserna i samma region handlar dock om patientsäkerhet. Uppmaningen att få båda doserna i samma region grundas i att du tryggt ska veta att du får dina två doser inom tänkt intervall och med rätt vaccin.

Prioritera din vaccination och ta med i beräkningen att rekommendationerna kring vaccinationen kan komma att ändras med kort varsel.

Just nu befinner vi oss i en pandemi. Vaccination är vårt viktigaste redskap för att hantera den. Alla regioner försöker lösa vaccinationspusslet. Genom att respektera det arbetet, följa restriktionerna och prioritera de tider du får tillser du att vaccinationsarbetet flyter på så andra också kan få sitt vaccin.