Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möjlighet att söka bidrag från stiftelser

Publicerad 2021-04-07 11:33
Nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd från fyra olika stiftelser på Gotland. En av stiftelserna ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar. Det finns dock flera krav från stiftelserna som måste uppfyllas.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse

Bidrag från Gotlands kommuns sociala samstiftelse kan sökas av personer som är i behov av ekonomiskt stöd och är folkbokförda på Gotland.

Sista ansökningsdag är den 30 april.
Ansökningsblanketter och information finns på
www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen på telefon 0498-20 46 11.

 

Elsa Berglunds stiftelse för boende i Sjonhem med omnejd

Bidrag från Elsa Berglunds stiftelse kan sökas av sjuka personer som är i behov av vård och ekonomiskt stöd och är folkbokförda i Sjonhem eller angränsande socknar; Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge.

Ansökningsblanketter och information finns på www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen på telefon 0498-20 46 11.


S A Petterssons stiftelse för boende i Lärbro med omnejd

Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas av pensionärer som är i behov av att förbättra bostads- och boendestandarden. Stiftelsen är till för boende inom f d Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.

Ansökningsblanketter och information finns på www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen på telefon 0498-20 46 11.


Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Är du född och skriven i Västergarn eller Sanda, och fyller högst 23 år under 2021?

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.

Ansökningsblanketter och informationsblad kan fås via regionstyrelseförvaltningen på telefon 0498-26 91 12.