Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 även på söndagar

Publicerad 2021-04-06 15:23
Från och med den här veckan kommer egenprovtagningen i Visby att hålla öppet även på söndagar.

Region Gotland ökar kapaciteten med provtagning för covid-19, till sex dagar per vecka. Tidigare erbjöds provtagning fem dagar i veckan.

Provtagningsstationerna i Hemse och Slite är öppna som tidigare, det vill säga måndagar, onsdagar och fredagar i Hemse samt tisdagar och torsdagar i Slite, båda platser med god kapacitet.

–Vi ser att behovet av provtagning i Visby succesivt har ökat de senaste veckorna och därför utökar vi nu möjligheterna för att även på söndagar kunna erbjuda provtagning, säger Linda Eklund, samordnare för covidprovtagningen på Gotland.

Att boka provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar den som har symtom som till exempel förkylning, hosta eller feber, även lindriga symtom, att boka tid för provtagning. Rekommendationer om provtagning vid symtom  gäller även barn från förskoleklass (det vill säga 6 års ålder) samt den som är vaccinerad mot covid-19.

Information om provtagning på Gotland hittar du på 1177 Vårdguiden.