Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Över 150 anställda inom äldreomsorgen får nu möjlighet att bli undersköterskor

Publicerad 2021-04-06 14:54
Nu går satsningen Äldreomsorgslyftet in i en ny fas. Totalt 25 miljoner kronor från regeringen ska användas till att personal inom äldreomsorgen på Gotland får chans att studera.
- Nu hoppas vi att många tar chansen och anmäler sig till de olika utbildningarna. Bara när det gäller att studera till undersköterska så har vi drygt 150 platser, säger Jane Sandberg, enhetschef för rekryterings-och bemanningsenheten.
 
Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet genomför Region Gotland ytterligare satsningar för att stärka och höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare. I höstas erbjöds visstidsanställda möjlighet till utbildning och sedan fast anställning.
 
I år är det dags för:
  • Tillsvidareanställda ges möjlighet att utbilda sig till undersköterskor.
  • Undersköterskor kan studera vidare till specialistundersköterskor inom exempelvis demensvård.
  • Chefer erbjuds möjlighet att studera för att utveckla sitt ledarskap. 
– Vi är väldigt glada för att vi kan fortsätta att ge personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid och därmed stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Vi vill öka kvaliteten och ha utbildade medarbetare, säger Jane Sandberg.
 
Erbjudandet vänder sig till anställda både inom regionen och hos externa utförare.
 
Erbjudandet innebär att medarbetare arbetar 70% och studerar enligt utbildningsplan, samtidigt som denne har 100% lön.