Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (6 april)

Publicerad 2021-04-06 14:40
Dagens rapport visar på 46 nya fall av covid-19 på Gotland sedan föregående rapport som gavs torsdagen den 1 april. Gotland har nu totalt 3115 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

Under vecka13 diagnosticerades totalt 99 fall av covid-19. 

På lasarettet vårdas nu 6 patienter med covid-19 i smittsam fas samtliga på vårdavdelning. 1 patient i behov av eftervård vårdas på IVA.
Totalt har 45 personer avlidit på Gotland relaterade till Covid-19.

Vaccin

Under vecka 13 har 507 vaccinationer genomförts. Det totala antalet vaccinationer som genomförts på Gotland är nu 16 653, drygt 11 100 personer har fått minst en dos covid-vaccin och närmare 5 500 är färdigvaccinerade. 

Viktigt att tänka under påsklovet

Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. Pandemin tar inte ledigt. Tack för att du gör ditt bästa.

Läs mer om vad du behöver tänka på  https://gotland.se/ledighetercorona


Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages