Kontakt

Tina M Larsson, samordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498- 20 35 82 
E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vårdbiträde pratar med hen i rullstol

Vårdbiträde i kombination med sfi/sva - start i augusti

I den här utbildningen läser du kurser inom vård och omsorg.

Du får lära dig hur kroppen fungerar, du får lära dig om äldre människor och deras sjukdomar, om olika funktionsnedsättningar och om psykiatriska sjukdomar med mera.

Som vårdbiträde kan du framför allt arbeta inom äldreomsorgen – på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten.

Det ingår APL (Arbetsplatsförlagd undervisning = praktik) i utbildningen.

Du ska också läsa svenska på Sfi eller SVA.Det här är kurserna som ingår i utbildningen:

Anatomi och fysiologi

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Gerontologi och geriatrik

Omvårdnad

Psykiatri

Psykologi

Social omsorg

Hälso- och sjukvård

 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i sfi kurs C
Studieperioder: 23 augusti – 17 december 2021, 10 januari – 10 juni 2022, 22 augusti – 23 december 2022
Studietakt: Utbildningen är på heltid och ger möjlighet att få CSN.
Sista ansökningsdag: 30 maj 2021. Ansökan öppnar 6 april och du ansöker via länken nedan.