Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundskolan fortsätter delvis med distansundervisning efter påsklovet

Publicerad 2021-04-01 10:26
Efter påsklovet kommer Solbergaskolan och Södervärnskolan fortsätta med växelvis distansundervisning. Högbyskolan fortsätter med växelvis distansundervisning på tisdag.

Distansundervisningen beräknas pågår under veckorna 15-17. Övriga 7-9 skolor återgår till närundervisning på skolan. 

Beslutet är fattat av utbildningsdirektör Torsten Flemming och grunden är att huvudmannen har krav på att undvika trängsel i skolans lokaler. Här finns det olika förutsättningar inom de kommunala grundskolorna på Gotland. Grundskolorna har inte tillgång till alternativa lokaler vilket innebär att undervisningssituationen behöver lösas inom befintliga lokaler alternativt att ha distansundervisning.

- Inom grundskolan på Gotland finns olika förutsättningar att undvika trängsel vilket är orsaken till att beslutet om distansundervisning ser olika ut. Vi har fortsatt en hög smittspridning i samhället som behöver förhålla oss till. Samråd har skett med smittskyddsenheten och tillsammans ser vi att fortsatt distansundervisning under några veckor efter påsk på de större skolorna är bra och att vi därmed får en långsam återgång till närundervisning för alla elever, säger Torsten Flemming utbildningsdirektör.

Distansundervisning för Solbergaskola och Södervärnskolan

  • Vecka 15; årskurs 9 distansundervisning. Årskurs 7 och 8 har undervisning på skolan
  • Vecka 16; årskurs 7 distansundervisning. Årskurs 8 och 9 har undervisning på skolan.
  • Vecka 17; årskurs 8 distansundervisning. Årskurs 7 och 9 har undervisning på skolan.

Distansundervisning Högbyskolan på tisdagar.

  • Tisdag 13 april årskurs 8 distansundervisning
  • Tisdag 20 april årskurs 9 distansundervisning.
  • Tisdag 27 april årskurs 8 distansundervisning.