Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer födda 1947 och tidigare

Bokningen är öppen från och med tisdag 6 april klockan 06.30, för personer födda 1947 och tidigare.

Bokningen är också öppen för sammanboende, förutsatt att dessa ingår i Fas 2, det vill säga är 65 år eller äldre eller ingår i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper för Fas 2.

Mer information om Fas 2 och Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning hittar du här.

Tidsbokningen öppnar igen tisdag 6 april klockan 06.30.
Tidsbokningen nås på telefonnummer 0498-26 98 00.

Läs mer om hur vaccinationsbokningen går till här