Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på personer som går med stavar (Foto: Sofie Kristoferson)

Rörelse är receptet

Ta del av Primärvårdens sjukgymnastmottagnings patientinformation. Information om fysisk aktivitet och rörelse, genom hela livet och vid olika tillstånd, där vi vet att rörelse är receptet. 

___________________________________________________________________________________________

För att få förslag på aktiviteter att göra, kan du läsa mer här:

__________________________________________________________________________________________

Kontakta Primärvårdens sjukgymnastmottagning här.

___________________________________________________________________________________________

 Följ oss på Instagram och Facebook:

            Instagram    
___________________________________________________________________________________________

Informationsmaterial för utskrift - Rörelse är receptet

                               

Hitta direkt