Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsad framkomlighet på Norderväg (lasarettsbacken) från 6 april

Publicerad 2021-03-30 13:12
Som en viktig del i Region Gotlands miljöarbete har teknikförvaltningen börjat inventera och åtgärda det delvis ålderstigna vatten- och avloppsledningsnätet på Gotland.

För att förebygga större störningar i infrastrukturen gällande spillvatten- och vattenledningsnätet kommer Region Gotland att byta ledningar i Norderväg (lasarettsbacken) i Visby. Arbetet är planerat att starta den 6 april 2021 och vara färdigt den 25 maj.

Med anledning av detta kommer det bli begränsad framkomlighet för fordonstrafiken under den tid som arbetet pågår. Större delen av tiden kommer det att finnas två körfält, men vid några tillfällen blir det bara ett körfält.

Vi hoppas på förståelse för det nödvändiga arbetet och ett bra samarbete med fastighetsägare och trafikanter för ett problemfritt projekt.