Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands nya varumärkesplattform antagen

Publicerad 2021-03-29 14:04
Regionfullmäktige beslutade i dag att godkänna den nya varumärkesplattformen för Gotland. Det är ytterligare ett steg i arbetet att nå den vision som tagits fram i Vårt Gotland 2040.

Arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform för Gotland har pågått parallellt med utvecklingen av Vårt Gotland 2040, den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin.

-Vårt Gotland 2040 sätter riktningen för hur vi på ön tillsammans skall skapa en hållbar framtid på Gotland. Ett starkt och tydligt varumärke stärker attraktionskraften och bidrar till en positiv samhällsutveckling samt att vi når våra mål och vår vision, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Sedan tidigare har bilden av Gotland starkt präglats av att vara ett besöksmål under sommaren men nu pågår arbetet med att stärka bilden av Gotland som ett attraktivt besöksmål året runt och som en plats att bo, leva och verka på. Genom stärkt samverkan ska varumärket även bättre stötta gotländska företag och produkter.  

Med en tydlig plattform skapar vi förutsättningar för att tillsammans stärka Gotlands attraktionskraft, någonting som kräver samarbete, målmedvetet och långsiktigt arbete. Den nya varumärkesplattformen har tagit tillvara på mycket av det arbete som gjordes 2007-2008 i samband med Vision Gotland 2025, men innehåller även en del viktiga förändringar.

-Vi vill skildra Gotland och livet här mer ärligt, både för oss som bor här och för omvärlden. Ön är full av kontraster, liv och möten. Gotland ska inte visas upp som en vacker kuliss, utan som en kreativ och magisk plats full av liv. Vi vill skapa stolthet hos oss som bor här, och inspirera de som inte har turen att göra det, till att besöka oss eller bli våra nya grannar och kollegor, säger Karin Bill, marknads- och varumärkesansvarig varumärket Gotland.

En viktig del i arbetet framåt är att utveckla samverkan med öns näringsliv och organisationer. Det pågår ett arbete för en gemensam digital plattform, Gotland.com, där det kommer att finnas en verktygslåda som ska ge näringslivet och organisationer både möjlighet att synas mer, men även att ta del av material som de kan använda själva. Utåt blir Gotland.com ett fönster för att skildra Gotland och livet på ön, både för gotlänningar och för omvärlden.

-Gotland har ett starkt varumärke och det har vi gotlänningar ett gemensamt ansvar för. Region Gotland har rollen att styra arbetet med utvecklingen av varumärket och att staka ut en tydlig väg framåt. Därför är det så viktigt att den tagits fram i samband med Vårt Gotland 2040, så att vi drar åt samma håll, säger Peter Lindvall, regiondirektör.