Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stor brasa på ett fält med hus i bakgrunden

Elda i helgen? Tänk på det här!

Publicerad 2021-03-26 13:17
Med våren och värmen kommer fler tillfällen till att elda utomhus, kanske korvgrillning på utflykten eller eldning av trädgårdsavfall. Kom ihåg att tänka på brandsäkerheten.

Här är några bra saker att tänka på när du eldar utomhus:

  • Det får inte finnas någon risk för att elden sprider sig
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Tillgång till släckredskap ska finnas platsen där du eldar.
  • Tänd inte brasan vid för stark blåst
  • Byggavfall, vitvaror, brännbara vätskor och plast  hör inte hemma i brasorna utan ska lämnas till regionens återvinningscentraler. 

Läs mer: Att tänka på vid eldning utomhus