Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukresor utomläns

Bokning av sjukresor utomläns görs via Reseservice. Du är berättigad sjukresa för vård och behandling i annan region om du har en giltig remiss utfärdad av behandlande läkare och som är godkänd av Region Gotland. 

Sjukresa bokas med billigaste färdsätt såvida det inte föreligger ett medicinskt behov av resa med annat färdsätt. 

Boka sjukresa

För att boka en sjukresa utomläns kontaktar du Reseservices återuppringningstjänst för att boka en telefontid. Du kommer att erbjudas att boka en ledig telefontid kl. 09.00-12.00 eller 13.00-15.00. Under den bokade telefontiden får du sedan hjälp att boka resa. 

Reseservice återuppringningstjänst

Telefon: 0498-26 80 87
Öppettider: Vardagar kl. 07.30-15:00

Egenavgift 

Liksom vid sjukresor på Gotland tillkommer egenavgift även vid sjukresor utomläns. Du kan läsa mer om detta på Regionens sida om egenavgifter vid sjukresor.

Ersättning

Du kan ansöka om ersättning för egna utlägg för din sjukresa om du blivit remitterad utomläns från Visby lasarett. Du kan få ersättning för en sjukresa senast 6 månader efter resan.

För att ansöka om ersättning fyller du i blanketten ovan och skickar till:

Visby lasarett
Reseservice
621 84 Visby