Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man med varselväst packar upp drönarutrustning på ett fält

Se filmen: 3D-visualiseringar med hjälp av drönare

Med drönarteknik kan vi enkelt ta fram 3D-visualiseringar som gör det lättare att förstå hur tänkta byggprojekt kan se ut.

I filmen berättar Tomas Looström, kartingenjör och delprojektledare i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, om hur vi utvecklat arbetet med 3D-visualiseringar.

Genom att själva fotografera från luften med hjälp av drönare kan modeller tas fram på ett snabbt och billigt sätt.

Fotografierna från drönaren tillsammans med information av drönarens geografiska position används för att skapa en verklighetstrogen 3D-modell. Den kan sedan kompletteras med 3D-modeller eller skisser över tänkta byggnader.

- I en 3D-modell är det lätt att se hur byggnadsvolymerna fungerar med varandra och i landskapet vilket kan vara svårt på en platt karta, säger Tomas Looström som är kartingenjör på Region Gotland.

- Redan idag har vi använt 3D-modeller i ett antal projekt, bland annat i Visby inre hamn. Där har man kunnat ta del av förslaget på nya byggnader med hjälp av en vanlig webbläsare, fortsätter Tomas.

Arbetet med 3D-visualiseringar har genomförts som ett delprojekt i Region Gotlands stora digitaliseringsprojekt DiSa, Digital samhällsbyggnad. DiSa genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel.

Läs mer: DiSa - 3D-visualiseringar