Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas

Folkhälsomyndigheten har idag, 25 mars, beslutat att återuppta vaccinationen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för personer som är 65 år och äldre.

Dock gäller pausen fortsatt för vaccinering med Astra Zeneca för personer som är yngre än 65 år.

- Pausen av Astra Zenecas vaccin visar att det finns ett rigoröst kontrollsystem för att fånga upp eventuella negativa effekter av vaccinet. Det som Folkhälsomyndigheten nu har beslutat innebär att vi har fått riktlinjer för att tryggt kunna fortsätta använda det här vaccinet, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Fler vaccinationstider inom kort

Beskedet innebär att fler vaccinationstider, i första hand i åldersgruppen 75 år och äldre, inom kort kan öppnas. På måndag öppnar tidsbokningen för personer födda 1944 och tidigare. Bokning sker på telefonnummer 0498-26 98 00.

- I och med Folkhälsomyndighetens besked kan vi nu öppna upp för fler åldersgrupper och det är positivt att vi fortsatt har tre vaccin att använda till de äldsta. Det gör att vi återigen kan öka vaccinationstakten, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

För dig som har fått dos 1

Om du har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin och är yngre än 65 år, kommer vi avvakta besked från Folkhälsomyndigheten kring vad som gäller för dos 2. Dosintervallet för Astra Zenecas vaccin är 9-12 veckor, vilket innebär att det går bra att invänta besked från Folkhälsomyndigheten.