Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som har fått vaccinationsdos 2 ombokad

Då intervallet mellan dos 1 och dos 2 med Modernas och Pfzisers vaccin förlängdes med upp till sex veckor, bokas tider om för dos 2.

Du som blir ombokad till en ny tid bör prioritera den angivna tiden. Endast vid synnerligen allvarliga skäl kan den angivna tiden ändras, till exempel vid planerad operation eller vissa vårdbesök.

– Att tiderna för dos 2 kan planeras till lite längre fram i tiden gör att det finns utrymme för fler att få sin första dos, säger Christine Senter, vaccinationssamordnare, Region Gotland.

Inget val av vaccin

Det är fortsatt inte möjligt att välja vaccin. Du som bokar tid får veta vilket vaccin du bokas in på, men också information om att vaccin kan komma att ändras om leveransplanerna ändras med kort varsel. Likaså om rekommendationerna förändras. I samband med vaccinationstillfället meddelas vilket vaccin som ska ges.

Dos 2 och under 65 år

Du som är under 65 år har ett gott skydd av din första dos av Astra Zenecas vaccin och kan vänta upp till tre månader innan det är aktuellt för nästa dos. Till dess kommer Folkhälsomyndigheten att ha bedömt hur vaccinet ska användas och uppdaterat rekommendationerna.

Personer i den här gruppen som har en tid bokad för dos kommer att ha kvar sin bokade tid tillsvidare. Vi inväntar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Dos 2 och 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är både tryggt och viktigt att använda Astra Zenecas vaccin för dig som är 65 år eller äldre.