Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från Stenålder till nutid – en digital skrift om A7

Publicerad 2021-03-26 09:00
På det gamla militärområdet A7 i Visbys utkant har en helt ny stadsdel växt fram. Innan den nya byggnationen påbörjats har området undersökts av arkeologer, vilket resulterat i spännande upptäckter som påverkar vår syn på Visby i stort.

Tillsammans med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland har Gotlands Museum tagit fram en digital skrift där A7-området i Visby presenteras, både ur ett historiskt perspektiv och från ett från ett nutida.

Regionen Gotlands stadsarkitekt, Christian Hegardt, skriver om den nya stadsdelen och tankarna bakom planeringen av den. Gotlands Museums arkeologer, Johan Norderäng och Per Widerström, som tillsammans med andra arkeologer genomfört arkeologiska undersökningar på området, skriver om mycket tidiga spår av mänsklig närvaro i området under stenålder, de tidigaste spåren vi har från byggnader i området (daterade bronsålder), liksom många lämningar efter järnålderns boplatser och gravar.

- Den kanske enskilt mest intressanta upptäckten är att det har legat en gård här under långt tid. Det har varit en gård som har en väldigt speciell historik, och vi tror att den haft betydelse för Visby stads senare utveckling”, säger Per Widerström.

Roger Möller på teknikförvaltningen vid Region Gotland har varit en av de drivande i projektet med skriften. Han berättar mer om tankarna bakom projektet:

- Att få möjligheten att på det här sättet redovisa en tidsresa från dåtid till nutid för ett specifikt område har varit angeläget för att återspegla områdets spännande historia, och då inte minst för de boende i området. Det är alltid viktigt att återge historiens vingslag för att vi ska förstå vår egen historia. Vi hoppas att skriften kommer väcka intresse hos dem som i dag bor i området och en intresserad allmänhet, samt att den kan ge en fingervisning för den som vill ta reda på mer, säger Roger Möller.

Arbetet med skriften har möjliggjorts genom finansiering från Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Gotlands Museum har varit projektledare, redaktör för arbetet och står för huvuddelen av textarbetet.