Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland stänger bokningen för antikroppstestning

Från torsdag eftermiddag kan du inte på egen hand boka antikroppstestning. Det ska därefter endast utföras om läkare har ordinerat det.

I början av mars ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för antikroppstestning. Beskedet var att antikroppstestning inte längre är relevant på individnivå om det inte finns ett medicinskt syfte.

På Gotland har vi erbjudit bokning av tider för antikroppstestning sedan februari 2021. Tidsbokningen, som har skett via appen Alltid öppet, stänger torsdag 25 mars klockan 15.00.

Efter den här veckan kommer Region Gotland inte längre att erbjuda antikroppstestning för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal att på egen hand boka det. Från och med 29 mars utförs antikroppstestning endast då läkare har ordinerat det.

Antikroppstest rekommenderas inte efter vaccination

Den skyddseffekt som man får efter vaccination kan inte mätas med antikroppstest och rekommenderas därför inte.