Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (24 mars)

Publicerad 2021-03-24 14:25
Dagens rapport visar på 20 nya fall av covid-19 på Gotland sedan förra rapporten den 23 mars och hittills 21 fall under vecka 12. Därmed har Gotland totalt 2927 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas nu fyra patienter med covid-19 i smittsam fas varav två på IVA. Därtill ytterligare en patienter i behov av eftervård.

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages

Tänk på det här
Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har ett personligt ansvar.
• Stanna hemma om du är sjuk
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
• Undvik större sociala sammanhang
• Tvätta händerna ofta
• Arbeta hemma om du kan
• Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19.