Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är alla planbeskrivningar sökbara

Digital teknik gör det enklare att hitta rätt information om detaljplaner.

I alla detaljplaner finns planbeskrivningar som kompletterar kartan och förklarar syftet med detaljplanen. I planbeskrivningen förklaras också vissa bestämmelser mer i detalj så att det ska vara enklare att förstå detaljplanen.

Läs mer om detaljplaner

Nu har vi tolkat alla äldre planbeskrivningar genom så kallad OCR-teknik. Planbeskrivningarna har tidigare funnits som inskannade bilder, men har med hjälp av ett program omvandlats till datorskriven text. De äldre planbeskrivningarna som ofta är skrivna på skrivmaskin, ser fortfarande likadana ut, men nu kan du markera och kopiera texten och söka direkt i dokumenten med hjälp av din webbläsare.

Tolkningen av planbeskrivningarna har gjorts som en del i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad.

- Vi är så glada att vi nu kan erbjuda sökbara planbeskrivningar, som gör det enklare för våra användare, säger Märta Syrén, projektledare för DiSa.

- I DiSa-projektet har vi digitaliserat alla detaljplaner på Gotland och när även alla planbeskrivningar är digitala blir de lättare att ta del av. Ett viktigt mål som ger förbättring för våra användare, fortsätter Märta Syrén.

Tolkningen fungerar oftast bra men har ibland problem med till exempel skador på pappret eller tecken som liknar varandra. Inga manuella justeringar har gjorts i efterhand så om du gör en sökning i ett dokument kan det därför vara så att du inte får en träff trots att du borde det.

- Sök därför gärna efter kortare ord eller delar av ord för att minska risken för att något i tolkningen blivit fel, tipsar Mikael Grönkvist, GIS-konsult.

Det är större chans att ”länsst” ger en träff än att ”länsstyrelsen” gör det eftersom det är fler bokstäver som måste ha blivit rätt i det senare fallet.

Planbeskrivningarna är länkade från respektive detaljplan i kartan.

Gällande detaljplaner på Gotland

DiSa genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1.