Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Åse Lunde rekryteras till uppdraget som beredskapschef

Publicerad 2021-03-23 08:35
Det är nu klart att Åse Lunde tar vid som ny beredskapschef vid Region Gotland, då nuvarande beredskapschef planerar att gå i pension i början av nästa år.

Åse Lunde har en lång och gedigen erfarenhet inom krishantering, krisberedskap och samhällets säkerhet. Hon börjar sin tjänst 1 maj och tar efter introduktion över rollen som Region Gotlands beredskapschef, den 1 september 2021, efter nuvarande beredskapschef Christer Stoltz.

Området kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar har vuxit stort de senaste åren. På kort tid har tre nya medarbetare rekryterats för att under ledning av beredskapschefen utgöra en kärna som driver utvecklingen i regionen framåt. Teamet utgör även ett stöd till regionens olika verksamheter för att öka förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar.

- I dessa tider är nog alla medvetna om vikten av en bra beredskap. Beredskapen behöver ta höjd för olika scenarier som idag är en pandemi och imorgon kan vara en allvarlig vattenbrist eller återkommande elavbrott. Som ö har Gotland särskilda förutsättningar och vi behöver vara förberedda för att hantera olika störningar utan att räkna med hjälp utifrån. Det känns väldigt tryggt med Åse Lunde som kommer att leda den fortsätta utvecklingen av beredskapsarbetet på Gotland, säger Stefaan De Maecker, rekryterande enhetschef på regionstyrelseförvaltningen.