Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 22 mars

Under vecka 11 har 1 811 nya vaccinationer registrerats. Totalt har 15 628 vaccinationer genomförts på Gotland.

Drygt 10 200 personer har fått minst en dos covid-vaccin och närmare 5 400 personer är färdigvaccinerade.

Täckningsgraden för personer 80 år och äldre är 91 procent för 1 dos, 63 procent har också fått dos 2. Den totala täckningsgraden på Gotland är enligt Folkhälsomyndighetens statistik 17,39 procent för dos 1 och 9,32 procent för dos 2 (statistiken baseras på vaccinationer genomförda till och med föregående söndag, 14 mars). Det här innebär att Gotland är den region som just nu har högst täckningsgrad i landet, såväl bland äldre som i befolkningen överlag.

Fortsatt paus av Astra Zenecas vaccin

På grund av att Astra Zenecas vaccin pausats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Folkhälsomyndigheten, fick 620 vaccinationer skjutas upp till vecka 14. EMA valde senare att godkänna fortsatt användande av Astras vaccin. Användandet är dock fortsatt pausat av Folkhälsomyndigheten, som vill analysera EMAs besked ytterligare. Nytt besked angående användandet av Astra Zenecas vaccin i Sverige väntas under vecka 12.

Om pausen av Astras vaccin blir långvarig, kan detta påverka vaccinationstakten på Gotland negativt. Under april utgör Astras vaccin ungefär 33 procent av det totala antalet doser som är beräknade till Gotland.

Region Gotland kontaktar de som berörs

För att bättre skydda äldre personer, de som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom, har Folkhälsomyndigheten uppmanat samtliga regioner att pausa personalvaccinationer och prioritera de äldsta i fas 2. Dessutom drygas intervallet mellan dos 1 och dos 2 för så kallade mRNA-vaccin ut, från tre respektive fyra veckor, till ett intervall om sex veckor. Detta för att snabbare kunna ge fler individer dos 1. De som har en tid för dos 2 inbokad och berörs av förändringen kommer att bli kontaktade av Region Gotland via brev.