Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 mars)

Publicerad 2021-03-22 14:48
Dagens rapport visar på 29 nya fall av covid-19 på Gotland sedan förra rapporten den 19 mars. Därmed har Gotland totalt 2907 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade. Under vecka elva konstaterades 70 nya fall av covid-19 på Gotland.

På lasarettet vårdas nu tre patienter med covid-19 i smittsam fas varav två på IVA. Därtill ytterligare två patienter i behov av eftervård.

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages

Vi höjer beredskapen
Sjukvården är högt belastad nu och därför höjs beredskapsnivån till stabsläge. Det beslutade sjukvårdsledningen idag.
Det är den sammantagna bilden av sjukvårdsläget som ligger till grund för beslutet. Marginalerna är små, bland annat på intensivvårdsavdelningen (IVA) där läget varit ansträngt den senaste veckan, och beredskapsnivån ska därför höjas.
Stabsläge är ett beredskapsläge där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Det används vid allvarliga händelser, eller i händelse av hård belastning, då sjukvården behöver anpassas efter uppgiften. Därför finns det tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården, dessa är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Tänk på det här
Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har ett personligt ansvar.
• Stanna hemma om du är sjuk
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
• Undvik större sociala sammanhang
• Tvätta händerna ofta
• Arbeta hemma om du kan
• Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
• Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra.