Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändring i prioriteringsordning vid vaccination mot covid-19

På grund av fortsatt begränsad tillgång till vaccin har Folkhälsomyndigheten beslutat om förändring av prioriteringsordningen för vaccinering mot covid-19.

Förändringen innebär bland annat att intervallet mellan dos 1 och dos 2 vid vaccination med Modernas och Pfizers vaccin förlängs till sex veckor. Tidigare rekommendation var tre respektive fyra veckor. Detta är, enligt Folkhälsomyndigheten, för att så många som möjligt ska få ett visst skydd av en första dos, snarare än att vissa ska bli fullvaccinerade. 

Region Gotland kontaktar de som berörs

Är du inbokad för vaccination av dos 2 med Modernas eller Pfizers vaccin behöver du inte göra någonting. Vi kommer att kontakta de som berörs för att boka om din tid så att den följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om sex veckors dosintervall.

Äldre fortsatt prioriterade

Äldre samt personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död är fortsatt prioriterade vid vaccination mot covid-19. I Fas 2 ingår även vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära. Den nya prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten innebär att all personalvaccination pausas. På Gotland är dock personalvaccinationen redan pausad sedan tidigare.

Så är prioriteringsordningen uppbyggd

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö i covid-19 och därefter skydda bredare grupper i samhället. Den är uppbyggd av fyra större faser. Inom varje fas finns dessutom en mer förfinad prioriteringsordning.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning här