Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personalbortfall kräver åtgärd på skolenhet

Publicerad 2021-03-19 12:49
Lövsta resursskola för grundskolan kommer på grund av stort personalbortfall vara stängd måndag 22 – onsdag 24 mars.

På grund av fall av covid-19 och stor sjukfrånvaro bland medarbetarna har enheten stängts då man i nuläget inte har personal för att upprätthålla verksamheten. Smittspårning pågår vilket inkluderar provtagning för covid-19.

Beslutet är fattat av utbildningsdirektör Torsten Flemming i samråd med  smittskyddsenheten.

Alla vårdnadshavare har under förmiddagen idag fått information om stängningen och hur de ska förhålla sig till det uppkomna läget. Generellt för alla medarbetare och elever gäller att så länge som man är symtomfri kan man vara i våra verksamheter men man ska vara extra observant på symtom, stanna hemma och provta sig.

I samband med smittspårning kan provtagning av även symptomfria individer bli aktuellt. De som ingår i smittspårningen blir kontaktade och uppmanas att provta sig.

- Vi har en smittspridning i samhället av covid-19. När vi nu har ett stort personalbortfall på grund av sjukdom och några medarbetare har konstaterat covid-19 behöver vi i samråd med smittskyddsenheten göra allt vi kan för att hjälpa till att bryta eventuella smittkedjor. Alla involverade har gjort ett mycket bra arbete med de åtgärder som nu satts in. Vi följer läget och får se om ytterligare åtgärder behöver göras, säger utbildningsdirektör Torsten Flemming.