Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Astra Zenecas vaccin fortsatt pausat i avvaktan på beslut

För Gotlands del påverkas inte vaccinationerna under nästa vecka av den fortsatta pausen av Astra Zenecas vaccin.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs utredning visar att Astra Zenecas vaccin skyddar effektivt mot covid-19. Nyttan med vaccinet anses också överväga de fåtal fall av väldigt sällsynta, men allvarliga, biverkningar som kan ha orsakats av vaccinet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin fortsätter att vara pausade, till dess att myndigheten har hunnit analysera EMAs besked.

För Gotlands del påverkas inte vaccinationerna under nästa vecka av den fortsatta pausen av Astra Zenencas vaccin. Det är sedan tidigare planerat att använda andra vaccin än Astra Zenecas.

Folkhälsomyndigheten förväntas lämna besked nästa vecka, om hur Astra Zenecas vaccin ska användas i Sverige.