Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lärare förklarar för elev

Studera till lärare och jobba som läraraspirant i grundskolan

Publicerad 2021-03-18 12:21
Du som till hösten påbörjar grundlärarutbildningen F-3 eller 4–6 vid Uppsala universitet Campus Gotland har möjligheten att i samband med terminsstart söka till en aspirantanställning i Region Gotland, med start i oktober 2021.

- Syftet med aspirantanställningarna, utöver att attrahera fler till att bli lärare, är att ge dig som lärarstudent möjlighet att redan under utbildningen få möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken samtidigt som du får coaching av en skicklig lärare och blir en del av arbetslaget, säger Johanna Kempe Lindgren, HR-konsult vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. 

Uppdraget som läraraspirant

Som läraraspirant studerar du på heltid och arbetar som läraraspirant på en grundskola en dag i veckan med lön. Genom Regions Gotlands samarbete med Campus Gotland så förläggs arbetet till en särskild dag i veckan där ingen undervisning finns på schemat. Som läraraspirant kommer du även att ges möjlighet att delta i grundskolans gemensamma kvalitets- och utvecklingsdagar (KUT-dagar).

För att bidra till en ökad likvärdighet för barnen riktas Region Gotlands läraraspirantanställningar till skolor på landsbygden. Det här blir det tredje läsåret som vi erbjuder aspirantanställningar.

Delta på digitalt informationsmöte på tisdag den 23 mars

Vill du veta mer om att studera till lärare på Uppsala universitet Campus Gotland och läraraspirantställning? Delta gärna i universitetets digitalt informationsmöte tisdag den 23 mars klockan 18.00-19.00. Läs mer om detta på: https://www.facebook.com/events/122806849794588

Läs mer om att studera till lärare på Uppsala universitet Campus Gotland här: https://www.campusgotland.uu.se/lararutbildning/

Ansökan till programmen hösten 2021 är öppen 15 mars till 15 april. 

Frågor om aspirantanställningen besvaras av:

Region Gotland
Johanna Kempe Lindgren, HR-konsult
E-post: johanna.kempe-lindgren@gotland.se
Tel: 0498-26 33 69

Kontaktperson vid Uppsala universitet Campus Gotland
Stellan Sundh, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
E-post: stellan.sundh@edu.uu.se
Tel: 073-461 86 16