Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (16 mars)

Publicerad 2021-03-16 14:41
Dagens rapport visar på 0 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland fortsatt totalt 2838 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 5 patienter med covid-19 i smittsamt skede, varav 2 patienter har behov av IVA-vård. Därtill vårdas en patient på grund av behov av eftervård.

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages

Tänk på det här

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har ett personligt ansvar.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra