Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trafiksäkerheten höjs på väg 148

Publicerad 2021-03-16 13:14
Trafikverket kommer höja säkerheten på väg 148 vid Lärbro och Bro på norra Gotland.

Vägen är en av öns mest trafikerade och har länge varit olycksdrabbad. Det är främst en satsning på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.