Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination med AstraZenecas vaccin pausas

Efter Folkhälsomyndighetens besked på morgonen, att användandet av AstraZenecas vaccin pausas, bokas berörda personer om till en ny tid för vaccination.

Ombokning berör personer som är inbokade för vaccination på Ica Maxi Arena under den här veckan. Sammantaget handlar det om cirka 700 personer. Dessa kommer att bokas om till vecka 14 för ett annat vaccin än AstraZenecas.

Alla som är inbokade för vaccination under nästa vecka, vecka 12, kommer att behålla sin tid, men vaccineras med ett annat vaccin.

Personer som är inbokade för vaccination på en tillfällig mottagning i Visby, Klintehamn eller Fårösund under vecka 13, kommer att få besked om det är så att vaccineringen berörs i och med Folkhälsomyndighetens beslut.

Alla som är inbokade för vaccination på vårdcentral behåller sin vaccinationstid och kommer till sin vaccinationsmottagning på utsatt tid.

Vi kontaktar alla som berörs av beskedet och behöver ombokas. Blir du inte kontaktad kan du utgå från att din vaccinationstid gäller.