Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsåret 2021-22

För elever

Höstterminen startar måndag den 23 augusti 2021 och pågår t.o.m. onsdag den 22 december 2021.

Vårterminen startar fredag den 7 januari 2022 och pågår t.o.m. tisdag den 14 juni 2022.
Datum för studenten är den 10 juni.

Lovdagar

 • Höstlov 1 november - 5 november
 • Sportlov 28 februari - 4 mars
 • Påsklov 11 april - 14 april

Studiedagar

 • 29 september
 • 23 november
 • 7 januari
 • 15 mars
 • 27 maj

För lärare

Höstterminen startar måndag den 16 augusti 2021 och pågår t.o.m. onsdag den 22 december 2021.

Vårterminen startar fredag den 7 januari 2022 och pågår t.o.m. fredag den 17 juni 2022.

Dagar för kompetensutveckling/planering

 • 16 - 20 augusti 2021 (5 dagar)
 • 29 september
 • 1-3 november (3 dagar)
 • 23 november
 • 7 januari 2022
 • 15 mars
 • 27 maj
 • 15 - 17 juni (3 dagar)

För elevassistenter med uppehållsanställning

Höstterminen startar den 18 augusti och slutar den 22 december.

Vårterminen startar den 7 januari och slutar den 14 juni.