Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer födda 1943 och tidigare

För att följa bokningsläget och snabbt göra vaccinationsbokningen tillgänglig för aktuella grupper, öppnar nu bokningen för personer födda 1943 och tidigare.

Bokningen öppnar successivt för en årskull i taget för att säkerställa att de äldsta blir vaccinerade först. Bokningen kan öppna med kort varsel men tider finns tillgängliga både under dagen idag samt under morgondagen.

Bokningen är öppen från och med klockan 09.00 idag.

– Vi öppnar bokningen för nästa åldersgrupp redan nu och med kort varsel för att hålla en så hög takt i bokningen vi kan. Vi har dock ett gynnsamt bokningsläge och bokningen kommer att vara öppen för person födda 1943 även imorgon. Självklart kan personer födda 1942 och tidigare också ringa och boka både idag och imorgon, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Du bokar tid för vaccination på telefon 0498-26 98 00.