Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ytterligare stödåtgärder riktas till näringslivet samt kultur- och fritidsområdet

Publicerad 2021-03-10 17:27
Med anledning av den pågående coronapandemin har Region Gotland vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat beslut om lokala stödåtgärder. Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) har i dag enhälligt beslutat att föreslå en rad stödåtgärder i ett femte åtgärdspaket som uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Stödet riktar sig till det gotländska näringslivet samt till verksamheter inom kultur- och fritidsområdet under 2021 och är fördelat enligt följande: kultur cirka 2,5 miljoner kronor, fritid cirka 4 miljoner kronor och näringsliv cirka 4,5 miljoner kronor. Beslut fattas i respektive nämnd, i regionstyrelsen eller i förekommande fall i regionfullmäktige.

Bland annat föreslås följande:

  • Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
  • Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
  • Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen.
  • Region Gotlands företagsjour förlängs till 30 juni 2021.
  • Införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden 1 januari till och med 30 juni 2021.
  • Att aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer med funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.
  • 1,25 miljoner kronor tillförs arrangemangsbudgeten för att stärka det fria kulturlivet med fokus på att kunna genomföra smittsäkra arrangemang, få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler eller för att skapa digitala lösningar.
  • 1 miljon kronor i temporärt verksamhetsbidrag till RF Sisu Gotland för att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar och pensionärer.

Via länken nedan kan du läsa hela förslaget.

- Det här är ett sätt för oss i Region Gotland att stödja viktiga verksamheter inom kultur, fritid och näringsliv. Pandemin pågår fortfarande och det är viktigt att mildra effekterna och skapa uthållighet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

- Tillsammans med våra samarbetspartners har vi identifierat områden som kan stödja och stärka deras verksamheter nu när pandemin ser ut att fortsätta en tid framåt, säger regiondirektör Peter Lindvall.