Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronastöd Fritid

Fördelning coronastödfritid

Region Gotland har under hösten haft omgång två av coronastöd till föreningar inom fritidssektorn för intäktsbortfall för perioden 1 oktober till 31 december på grund av coronapandemin. Stödet denna omgång uppgick till 1 miljon kronor. Den 2 december var sista ansökningsdag och sedan ansökningsperioden började har 24 stycken ansökningar inkommit. Det totala sökbeloppet uppgår till strax över 2 miljoner.

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn har tagit följande beslut på delegation. I beredningsarbetet har även fritidsstrateg Per Wallstedt och fritidshandläggare Malin Sjöstedt deltagit.

Förutom ordinarie bestämmelser för kultur- och fritidsstöd, https://www.gotland.se/26218, gäller följande, av Regionfullmäktige den 15/6-2020, antagna temporärt ändrade bidragsreglerna för stöd inom kultur- och fritidsområdet med anledning av corona-pandemin, RS 2020/585.

Stödet har endast kunnat sökas av ideella, allmännyttiga föreningar inom fritidssektorn på Gotland. Sökande föreningar måste sedan tidigare vara anslutna till Region Gotlands föreningsregister.

Under genomgång av inkomna ansökningar har det gjorts

  • avräkning från på sökt belopp i de fall föreningen inte kunnat påvisa intäktsbortfall med verifierbara underlag.
  • avräkning av förlorade intäkter i form av uteblivna bidrag och sponsring, samt ersättning sökt för  rena utlägg har räknats bort.
  • avräkning på intäktsbortfall för arrangemang/aktiviteter som var planerade att ske utanför angiven sökperiod (1 oktober-31 december).

Därefter har fördelning gjorts utifrån solidaritetsprincipen, det vill säga mindre stöd till fler. Eftersom det totala sökbeloppet översteg det belopp som fanns att fördela har kompletta och godkända ansökningar endast kunnat beviljas med en andel av de sökta beloppen, i denna omgång har alla föreningar fått samma procentuella fördelning.

- Det känns bra att nu kunna göra ytterligare en insats för våra hårt drabbade föreningar, genom att nu kunna fördela stöd för intäktsbortfall för fjärde kvartalet tillsammans med de andra åtgärderna om sänkta kostnader på anläggningshyror så hoppas jag att våra föreningar kan klara sig igenom den svåra period vi nu hanterar, säger Fredrik Gradelius (C) ordförande i Kultur- och fritidsberedningen.

Vill du veta mer kontakta gärna:

Per Wallstedt
Fritidsstrateg
E-post: per.wallstedt@gotland.se 
Telefon: 0498-26 96 31

Angelica Andersson Fihn
Avdelningschef
E-post: angelica.andersson-fihn@gotland.se 
Telefon: 0498-26 96 58

Fördelning:

Coronastöd fritid

 

Förening

Beviljat stöd

Endre IF ansökan 1

0 kr

Endre IF ansökan 2

58 242 kr

Garda OK

73 111 kr

IK Graip

9 981 kr

GMF Motocross

7 486 kr

Gotlands Skateboardförening

4 990 kr

Gotlands lantliga

9 077 kr

IFK Visby

2 491 kr

Klinte Skyttegille

11 391 kr

Mulde VK

9 602 kr

MX Visby Motorklubb

3 992 kr

P18 IK

34 594 kr

Norra Gotlands RK

0 kr

Stenkumla skg

42 073 kr

RSMH Kamratringen

0 kr

VIF Gute Handboll

3 743 kr

Visby Basketbollklubb

33 336 kr

Visbygymnasterna

74 857 kr

Visby Självförsvarsklubb

7 486 kr

Visby IBK

332 566 kr

Visby Roma

267 244 kr

Östans Skuggor

2 416 kr

Östergarns IK

3 910 kr

Almedalens bouleklubb

7 411 kr

 

1 000 000 kr


 


 

 


Hitta direkt