Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronastöd Kultur

Region Gotlands stöd till kulturverksamhet

Region Gotland har infört särskilda temporära villkor och bidragsformer för de verksamheter som drabbas hårdast av coronapandemin och har under året tillgängliggjort 2 x 1 miljoner kronor i olika stöd och uppdrag. Utförlig aktuell information finner du under "Coronastöd till verksamheter inom Kultur"
 
Statliga stöd och insatser
Regeringen har fördelat olika statliga stöd genom Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden har statliga stöd fördelats i flera omgångar. Du hittar respektive myndigheters stöd här:
 
Regeringens krispaket för svenska små och medelstora företag
 
 

Beviljat Coronastöd till verksamheter inom Kultur


Särskilda uppdrag för kulturskapare 2020
Den 17 november utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades. 130 intresseanmälningar inkom och av dessa har 35 tilldelats uppdrag.
 
Uppdraget var att utveckla en idé, ett verk, ett work in progress eller en produkt som tar avstamp i vår tid just nu. Syftet var att stärka villkoren för skapande och vitalisera kulturutbudet för allmänheten.
 
Fria professionella kulturskapare har skickat in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, spel, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv.
 
Urvalet har gjorts av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för Konstmuseet.
 
Kriterier
Kravet var att kulturskaparen ska vara professionellt verksam, mantalsskriven på Gotland och ha formulerat en idé utifrån temat ”konstnärens blick på pandemin”.
 
I urvalsprocessen har mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer vägts in.
 
I nedanstående länk kan du se tilldelningen och en kort beskriv-ning av respektive idé.
 
 
Vårens ansökningsperiod (15 maj-15 juni) för stöd till kulturverksamhet inom ramen för Coronapandemin är avslutad. De som fått beviljade stöd har fått sina stöd utbetalda. Läs gärna mer här om beslut om coronastöd till kulturverksamheter.
 

 

Hitta direkt