Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biblioteken

Almedalsbiblioteket är öppet för besökare som vill låna eller lämna böcker. Den 26 januari öppnade de övriga biblioteken på Gotland. Biblioteken på Gotland är alltså öppna men får inte användas som mötesplatser, detta för att förhindra smittspridningen.

Hitta direkt