Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppet i våra anläggningar

Hemsebadet och Solbergabadet

Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre. Medicinskt bad finns tillgängligt på Hemsebadet onsdagar och fredagar klockan 14.00-15.00 ring och boka tid på tel: 0498-20 47 48. Uppvisande av läkarintyg och legitimation krävs.

Ishallarna

Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre.

Idrottshallarna

Stängda för allmänheten tills vidare. Öppet för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och föreningsdriven verksamhet för barn födda 2002 och yngre.

Utomhusanläggningar

Konstgräsplanerna är öppna för föreningsverksamhet, upp till 2 ytor på en plan – dvs 2 lag kan träna samtidigt i mindre grupper. Förutsättning att utomhusanläggningarna kan hållas öppna är att det kan ske på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

  • Hålla avstånd till varandra.
  • Inte dela utrustning med varandra.
  • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.
  • Undvika gemensamma omklädningsrum.
  • Resa till och från aktiviteten individuell.
  • Utföra aktiviteten i mindre grupper.

Mindre grupper har definierats av Riksidrottsförbundet och Folk-hälsomyndigheten till max åtta personer och i samråd med RF Sisu Gotland och smittskyddsläkaren på Gotland har regionen beslutat att följa den definitionen vid uthyrning. Följs inte riktlinjerna av föreningarna kan anläggningarna komma att stänga.

Träna utomhus

På Gotland finns goda möjligheter att röra på sig utomhus.

Läs mer om:

Hitta direkt