Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd från myndigheter

Här hittar du information om vilka stöd du som företagare kan få, utifrån konsekvenser av coronapandemin.

Aktuellt om råd och restriktioner

Läs mer om vad som gäller på gotland.se/rekommendationer

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen samlar lokal och nationell information om stödåtgärder med anledning av coronaviruset på sin webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB.se har planeringsstöd hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera.

Skatteverket

På Skatteverket kan du som företagare söka anstånd om betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter på grund av det coronaviruset.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin.

Verksamt.se

Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.