Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisstöd psykisk hälsa

Krisstöd – Vanliga reaktioner och viktiga kontakter

Situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset påverkar många delar av livet, däribland arbete och försörjning. Det påverkar i sin tur den egna psykiska hälsan och måendet. Det är normalt att reagera på sådana händelser.

  • Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Det kan vara lättare att hantera en kris när du har kunskap om vilka reaktioner som kan komma. Läs därför gärna mer om krisreaktioner och vad du kan göra för att hjälpa dig själv.
  • Det är viktigt att ta sitt mående på allvar. Omvälvande situationer kan medföra känslor av nedstämdhet, oro och ångest som är svåra att hantera på egen hand. Du är inte ensam och det finns hjälp att få!
  • Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt. Om du har råkat i personlig kris och känner behov av professionellt stöd kan du även vända dig till din vårdcentral, socialjouren eller sjukvårdsrådgivningen, 1177.

I följande länkar kan du läsa mer om reaktioner på kris och hitta kontaktuppgifter till stöd och hjälp:

Domkyrkoförsamlingen erbjuder samtal

Coronavirusets effekter har drabbat det gotländska näringslivet hårt. Effekten märks omedelbart kanske främst i besöksnäringen. Företagare och medarbetare oroas för hur det ska gå. Vi vet av erfarenhet att många söker sig till kyrkan i kristider. Visby domkyrkoförsamling erbjuder därför samtalsstöd för dem som känner att de vill få samtala om sin oro. Detta är en del av församlingens diakonala arbete och är kostnadsfritt.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Gotland har en omsorgsgrupp som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Omsorgsgruppen kan bland annat bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

Hitta direkt