Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationella kvinnodagen - hela veckan!

I måndags, den 8 mars, firades den Internationella Kvinnodagen världen över. Regionarkivet kommer att uppmärksamma detta denna vecka genom att lyfta fram ett antal kvinnor som verkat inom regionen på ön och lämnat spår i våra arkiv. Näst ut är...

May Åkerlund, ingenjör på Gatukontoret, i färd med att koka olja sommaren 1979. May började arbeta på Gatukontoret i september 1977, då som ingenjör, därefter som processingenjör och slutligen som renhållningsingenjör. Juni 1977 tog Maj examen i en 4-årig teknisk linje på Åsö gymnasium i Stockholm. Innan utbildningen arbetade Maj som kemist på K-konsult.