Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittad av covid-19

Om du har symtom och misstänker att du har blivit smittad

  1. Läs mer om provtagning för covid-19
  2. Här finns information från Folkhälsomyndigheten om hur viruset smittar.

Om du är sjuk eller har någon form av symtom (även lindriga) som till exempel hosta, feber, snuva, halsont eller ont i kroppen:

  • Gå INTE till apotek eller butik, lokaler eller platser där det finns andra personer.
  • Gå INTE till jobbet eller till skolan.
  • Åk INTE kollektivtrafik.
  • Träffa INTE vänner eller andra personer fysiskt.
  • Om det är möjligt att inte vistas i samma hushåll som andra personer så är det bra. Om det inte är möjligt så är det bra om personen som är sjuk håller så stort avstånd till andra i hushållet som möjligt.
  • Om du får andningssvårigheter eller andra symtom som oroar dig, kontakta 1177 Vårdguiden eller ring 112 om det är akut.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk - Folkhälsomyndighetens webbplats 

Information om coronaviruset, inkubationstid, symtom, smittsamhet, vaccin och behandling samt dödlighet på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Hitta direkt