Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träna idrott – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller för att träna idrott.

Idrottshallar, simhallar och ishallar på Gotland håller stängt för allmänheten.

Som vuxen bör du inte gå till gym eller andra träningsställen.

Max antal personer som besöker gym och liknande lokaler begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen. Följ de anvisningar som anges.

Det är viktigt att fortsätta motionera och gör det gärna genom promenader eller löpning utomhus.

Idrottshallar är öppna för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet och för idrottsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Detta gäller dock endast om det fungerar utifrån de riktlinjer som föreningarna har.

Avstå från att ordna eller delta i läger, cuper och andra tävlingar.

Det är viktigt att du avstår från träningen om du har sjukdomssymtom.

Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar riskerna för smitta

  • Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan, men måste ske på ett sätt som minimerar smitta.
  • Håll avstånd till varandra.
  • Dela inte utrustning med varandra.
  • Var helst utomhus.
  • Undvik gemensamma omklädningsrum.
  • Res till och från träningen individuellt.
  • Utför aktiviteter i mindre grupper.

Mer information:

Hitta direkt