Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbeta – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller arbete.

Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller i första hand till den 31 maj. Anpassa arbetstider så det går att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Regeringen har hävt beslutet om att all verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig hålls stängd. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.

Hitta direkt