Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äta ute – corona

Äta ute på restaurang eller annan servering

Regeringens beslut den 18 december om ytterligare restriktioner anger att maxantalet för sällskap på restauranger är 4 personer.

Alla serveringsställen måste stänga 20.30 oavsett om man har alkoholtillstånd. Gäller från och med 1 mars 2021 och tills vidare.

Bara en person får serveras på serveringsställen som finns i gallerior och affärer.

Gästens ansvar

Individen har ett stort eget ansvar för att undvika trängsel. Om du upplever trängsel på ett serveringsställe ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren och be dem se till att trängseln upphör. Du har också ett eget ansvar att välja ett annat serveringsställe vid trängsel.
Du kan anmäla trängsel när det gäller serveringsställen genom att maila till: sbflivsmedel@gotland.se  De anmälningar som kommer in hanteras av våra livsmedelsinspektörer. De kan ligga till grund för vilka verksamheter vi utövar tillsyn på.
Har du synpunkter på hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter, då kan du kontakta länsstyrelsen på Gotland via mail: gotland@lansstyrelsen.se.

Region Gotlands ansvar

För att kontrollera att den tillfälliga lagen följs kommer Region Gotland att göra kontroller hos verksamheter som berörs. Dessa utförs av regionens livsmedelsinspektörer.
Vid konstaterade brister försöker vi i första hand lösa dem tillsammans i dialog med verksamheten. Detta har fungerat bra hittills. Vidare har vi möjlighet att fatta beslut om åtgärder, skulle behovet uppstå. Regionen har också rätt att stänga ner verksamheten om det bedöms nödvändigt.
Regionen kan inte kräva att människor flyttar på sig om de står för tätt på ett serveringsställe. Det är istället verksamheternas ansvar att se till att avståndet hålls på det egna serveringsstället.
Det kan vara en möjlig åtgärd att fatta beslut om, förutsatt att det konstaterats att det är för mycket människor på stället av regionens inspektörer.
Nej, allmän plats kan inte regionen avvisa personer ifrån. Från och med 10 januari 2021 gäller den tillfälliga covid-19-lagen, som innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen görs av länsstyrelsen.
Region Gotland kan inte göra något på de ställen där vi inte har laga stöd att påverka. Vi kan kravställa en restaurang att hålla avstånd mellan borden, men vi kan inte kräva att avstånd hålls på exempelvis en matvarubutik, en bensinstation eller en allmän plats. Vi har inte lagstadgade krav på social distansering eller munskydd, även om man har det i många andra länder. Istället uppmanas befolkningen att ta eget ansvar. Från och med 10 januari 2021 gäller den tillfälliga covid-19-lagen, som innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen görs av länsstyrelsen.