Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala situationer – corona

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Här kan du läsa vad som gäller för sociala situationer.

Detta gäller för sociala situationer:

  • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
  • Håll avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt när du är inomhus.  Både individer och verksamheter har ett stort ansvar att motverka spridning av covid-19.
  • Undvik nya nära kontakter och umgås endast i mindre krets. Umgås enbart med personer du normalt träffar i hushållet eller närstående utanför hushållet. Undvik att träffas i mindre utrymmen och var helst utomhus.
  • Regeringen har beslutat att gränsen för sammankomster och offentliga tillställningar med maximalt åtta personer kvarstår och gäller även för sociala sammankomster.
  • Max åtta personer är normen för sociala situationer. Begravningar är undantagna där gäller max 20 personer.

Läs om hur idrottsföreningar kan undvika smittspridning.

Om det uppstår trängsel

Du kan anmäla trängsel på serveringsställen genom att maila till: sbflivsmedel@gotland.se

Har du synpunkter på hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter, kan du kontakta länsstyrelsen på Gotland via mail: gotland@lansstyrelsen.se.

Vad kan regionen göra?

Vid konstaterade brister försöker vi i första hand lösa dem tillsammans i dialog med verksamheten. Vidare har vi möjlighet att fatta beslut om åtgärder, om behovet skulle uppstå. Regionen har också rätt att stänga ner verksamheten om det bedöms nödvändigt.

Regionen kan inte avvisa personer från allmän plats. Från och med 10 januari 2021 gäller den tillfälliga covid-19-lagen, som innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen görs av länsstyrelsen.

Vi kan enligt lagen ställa krav på en restaurang att hålla avstånd mellan borden, men vi kan inte kräva att avstånd hålls på exempelvis en matvarubutik, en bensinstation eller en allmän plats.

Vi har inte lagstadgade krav på social distansering eller munskydd, även om man har det i många andra länder. Istället uppmanas befolkningen att ta eget ansvar.

Hitta direkt